Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Widzewa Łódź

„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia na posiedzeniu niejawnym na wniosek Arki Gdynia podjął negatywną dla RTS Widzew Łódź S.A. decyzję dotyczącą uchylenia postępowania upadłościowego układowego oraz zmienił sposób prowadzenia postępowania z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika” – czytamy w komunikacie klubu, opublikowanego na stronie widzew.pl. Poniżej jego dalsza treść:

Klub niezwłocznie złożył zażalenie na powyższą decyzję, ze względu na wycofanie wniosku przez Arkę Gdynia, jak i mając na uwadze interes wierzycieli, którzy mają szansę odzyskać swoje należności jedynie w przypadku dalszego funkcjonowania RTS Widzew Łódź S.A. W związku ze złożeniem zażalenia przez Widzew, decyzja Sądu jest nieprawomocna.

Do momentu rozpatrzenia wniosku złożonego do Sądu, Zarząd i pracownicy Klubu nie będą wypowiadali się w tej sprawie.

– Mamy informację, że Arka Gdynia wycofała swój wniosek, który był podstawą do wszczęcia postępowania. Dlatego też złożyliśmy zażalenie na decyzję Sądu. Być może gdyby posiedzenie było jawne i byłyby na niego zaproszone strony postępowania to do podjęcia decyzji o otworzeniu postępowania upadłościowego likwidacyjnego Widzewa by nie doszło. W przypadku decyzji o likwidacji Spółki i uwzględniając kolejność zaspokajania roszczeń tj. koszty likwidacji, wynagrodzeń pracowników i zobowiązań publiczno – prawnych pozostali wierzyciele mogą nie dostać nawet 1 % swoich pieniędzy. Podobną opinię przedstawił na zgromadzeniu wierzycieli w swojej opinii nadzorca sądowy. W większości znanych mi postępowań likwidacyjnych tak właśnie to wyglądało. Znając specyfikę funkcjonowania spółki piłkarskiej jedynie dalsze jej funkcjonowanie może pozwolić na odzyskanie należności przez wierzycieli Klubu – mówi mecenas Krzysztof Gałązka, pełnomocnik Widzewa.

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments