Oświadczenie OZSK ws. zamykania stadionów

Oświadczenie OZSK ws. zamykania stadionów

You are here: Home » RUCH KIBICOWSKI W POLSCE » Oświadczenie OZSK ws. zamykania stadionów
Oświadczenie OZSK ws. zamykania stadionów
7 maja 2013

OŚWIADCZENIE Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców w sposób jednoznaczny przeciwstawia się planom zamykania dla publiczności stadionów lub ich części przez przedstawicieli administracji rządowej. Ewentualne zamykanie stadionów jest dla kibiców całkowicie niezrozumiałe i sprzeczne z ideą sportu, a ponadto powoduje powrót do sytuacji sprzed roku i utrudnienie z takim trudem nawiązanego dialogu. Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców od początku swojego istnienia przeciwstawiał się stosowaniu kar zbiorowych wobec ogółu kibiców danego klubu. Dochodzi tu do takich absurdów jak karanie kibiców jednego klubu za czyny spowodowane nie przez nich (dwukrotny zakaz wyjazdu dla kibiców Widzewa Łódź). Ponadto mocno dyskusyjny wydaje się fakt wydawanego zakazu wnoszenia i prezentowania flag sektorowych, gdyż zapisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nic wprost na ten temat nie mówią, jest to tylko i wyłącznie interpretacja funkcjonariuszy policji.

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców wielokrotnie wskazywał na wyjątkową, niespotykaną w innych krajach Europy restrykcyjność zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jak też na nieskuteczność niektórych jej przepisów. Zwracaliśmy też uwagę, że taka sytuacja wprost przełożyła się na drastyczny spadek frekwencji na polskich stadionach, co z kolei powoduje kłopoty finansowe klubów i operatorów stadionów. W tak chętnie stawianej przez funkcjonariuszy państwowych za wzór Anglii nikt nawet przez chwilę nie wpadnie na pomysł zamykania trybun, czy też całych stadionów w razie wystąpienia naruszeń porządku publicznego, a wiemy, że takie zdarzenia mają ostatnio tam miejsce.

Biorąc na siebie część odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa na polskich stadionach Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców jesienią 2012 roku podjął rozmowy z nowym kierownictwem Polskiego Związku Piłki Nożnej celem naprawy istniejącej sytuacji. Kibice zostali podmiotowo potraktowani przez kierownictwo Związku, został wyznaczony przedstawiciel Zarządu PZPN do spraw kontaktów z kibicami, otrzymaliśmy możliwość przedstawienia swoich problemów przedstawicielom władz piłkarskich i trzeba przyznać , że spora część problemów została rozwiązana. Spornym punktem pozostała sprawa używania przez kibiców elementów pirotechnicznych podczas opraw meczowych, lecz regulacje te wynikają bezpośrednio z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i musiałaby nastąpić jej zmiana. Z taką inicjatywą Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców wyszedł do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, organizując w Gdańsku konferencję „Pirotechnika jest bezpieczna” – wskazując drogi zmian w ustawie, a także biorąc udział w Sejmie w Konferencji „Analiza stanu bezpieczeństwa na stadionach po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w Polsce”. Na tej konferencji otrzymaliśmy zapewnienie z ust posła Ireneusza Rasia, że „… Do 15 lutego prezydium Komisji przeprowadzi ostateczne konsultacje prawne w obszarach, które zostały wskazane. Sprawdzimy, jak wygląda możliwość nowelizacji tych kwestii. Podejmiemy wstępne decyzje, które zapiszemy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Postaramy się, aby do końca lutego projekt nowelizacji trafił do laski marszałkowskiej. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzymać tego terminu. Dalszy bieg spraw będzie zależał od pani marszałek” (I. Raś, [w]red. G. Ciura, „Analiza stanu bezpieczeństwa na stadionach po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w Polsce”, Konferencja Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Warszawa 2013, s. 55). Ponadto konieczność zmian w ustawie przedstawiciele kibiców prezentowali w ramach prac Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

W ocenie Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców sprowadzanie problemu tylko do legalizacji pirotechniki jest błędem, oczekujemy całościowego rozwiązania problemu, podejścia do niego w sposób systemowy, propozycje zawarliśmy w społecznym projekcie zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, zaś obecne poczynania przedstawicieli administracji rządowej traktujemy jako niezrozumiałe, doraźne działania obliczone na krótkotrwały efekt propagandowy.

Prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców

Mariusz Jędrzejewski

źródło: OZSK.pl

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments