Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest serwis stadionowioprawcy.net.

2. Liga Typerów przeprowadzona będzie na stronie internetowej, prowadzonej przez Organizatora pod adresem https://stadionowioprawcy.net/typer/ od dnia 7 lutego 2019 roku i zakończy się wraz z ostatnią kolejką Ekstraklasy.

3. W Lidze Typerów mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu stadionowioprawcy.net.

4. Każdy użytkownik może brać udział w Lidze Typerów korzystając tylko z jednego konta/komputera/adresu IP. Jeśli zostanie wykrytych kilka kont grających z tego samego komputera/adresu IP, wówczas wszystkie te konta zostaną zawieszone, a gracz zostanie wykluczony z rywalizacji i straci prawo do ubiegania się o nagrody.

5. Rozgrywka w całości jest darmowa, a organizator nie udostępnia żadnych danych osobowych uczestników zabawy.

 

II. ZASADY I PUNKTACJA

1. Użytkownik biorący udział w konkursie ma za zadanie właściwie wytypować wyniki meczów w rundzie wiosennej sezonu 2018/19.

2. Typy można podawać oraz edytować najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem wybranego spotkania. Wyniki będą aktualizowane po zakończeniu ostatniego meczu z danej kolejki.

3. Jeżeli dany mecz zostanie przełożony na inny termin, wtedy będzie on anulowany w naszym systemie.

4. W przypadku gdy dwóch (lub więcej) użytkowników uzyska taką samą liczbę punktów, o ich kolejności w klasyfikacji zadecyduje większa liczba trafionych wyników. Jeśli i to nie wystarczy, wyżej w klasyfikacji będzie użytkownik, który wcześniej zapisał swój pierwszy typ w danej edycji typera.

5. Punktacja:

  • poprawne wytypowanie zwycięzcy oraz poprawnego wyniku – 3 pkt
  • poprawne wytypowanie tylko zwycięzcy / rozstrzygnięcia – 1 pkt

 

III. NAGRODY

1. Nagrody rzeczowe zgarnie pierwsze dziesięć osób z największą liczbą punktów na swoim koncie po zakończeniu Ligi.

2. Więcej w zakładce „Nagrody” znajdującej się na podstronie działu „Typer” serwisu stadionowioprawcy.net. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni od momentu zamknięcia nagradzanych klasyfikacji, o ile użytkownicy przekażą poprawny adres do wysyłki na adres mailowy kontakt@stadionowioprawcy.net w ciągu 5 dni od momentu zakończenia rozgrywki (wysyłając wiadomość z tego samego adresu e-mail, który został zarejestrowany pod kontem użytkownika).

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu gry i poinformowania o zmianach na stronie konkursu.

2. Organizator nie odpowiada za wszelkie problemy techniczne wynikłe w trakcie rozgrywania typera.

3. Wszelkie sprawy sporne w konkursie rozstrzyga Organizator.

4. Wszelkie reklamacje i zażalenia uczestnicy mogą składać na adres kontakt@stadionowioprawcy.net.