Stanowisko Arki Gdynia

W nawiązaniu do wydarzeń podczas derbów Trójmiasta i nałożonej kary przez Komisję Ligi, po dokonanej analizie i zebraniu wyjaśnień informujemy:

- Arka Gdynia SSA potępia z całą stanowczością zachowania osób, które z pełną premedytacją i świadomością konsekwencji dokonują czynów, za które ukarani zostają nasi Kibice oraz Klub.

- wymierzona kara w stosunku do Naszego Klubu została nałożona wyłącznie za zachowanie części osób w naszych sektorach.

- przygotowania do meczu derbowego wychodziły daleko poza standardowe i odbywały się w ścisłej współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Gdyńskim Centrum Sportu, a także w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim, przedstawicielami Urzędu Miasta Gdynia i Ekstraklasą S.A.

- mecz zabezpieczało kilkaset osób, służb porządkowo-informacyjnych, a Arka Gdynia zatrudniła dodatkowe, nie wymagane przepisami, patrole medyczne i przeciwpożarowe. Ponadto Klub został zaangażowany do dodatkowego zabezpieczenia przejazdu i trasy dojścia kibiców gości na gdyński stadion.

- wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu Kibiców Naszego Klubu meczem derbowym, Arka Gdynia wystąpiła już w sierpniu do zarządcy stadionu z wnioskiem o instalację siatek ochronnych wokół sektora gości, co pozwoliłoby na likwidację tzw. sektorów buforowych i pozwoliło większej ilości kibiców być świadkami sportowego święta.

- po analizie zapisu monitoringu (w obecności przedstawiciela firmy ochroniarskiej) pracy służb ochrony w sektorze gości, ocena ich pracy w tym obszarze jest krytyczna. Arka Gdynia SSA będzie domagać się odszkodowania, a także rozważy rozwiązanie obowiązującej umowy.

- za wszelkie zniszczenia w sektorze gości zapłaci klub Lechia Gdańsk.

- na wniosek organizatora (kierownika do spraw bezpieczeństwa) jeszcze o godz. 17.35 (tj. 25 min. przed rozpoczęciem meczu) dowodzenie w sferze zabezpieczenia imprezy masowej przejęła Policja.

- wszystkim zidentyfikowanym osobom, które swym zachowaniem złamały regulamin imprezy masowej i tym samym doprowadziły do bolesnych kar dla Klubu i Kibiców, zostaną nałożone zakazy klubowe. Prowadzone będą również czynności policyjne wobec tych osób.

Arka Gdynia SSA z pokorą przyjmuje karę wynikającą z dużego natężenia niepożądanych zachowań w sektorach zajmowanych przez naszych kibiców. Niemniej jednak nie zgadzamy się z tak rozległą odpowiedzialnością zbiorową. W związku z tym po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia kary rozważymy złożenie odwołania od zamknięcia całości stadionu na mecz z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

Incydenty podczas meczu wystawiły na szwank dobre imię Klubu oraz Kibiców. Wieloletnia, skuteczna praca mająca na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na obiekcie, dzięki której znacząco wzrosła frekwencja m.in. w sektorze rodzinnym i szkolnym została zachwiana. Mamy jednak nadzieję, że naganne zachowanie garstki osób nie podważy faktu, że naszą wspólną miłością jest Arka Gdynia i że warto być na jej meczach na Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijskiej.

Arka Razem!

Raport meczowy:
Arka Gdynia – Lechia Gdańsk 30.10.2016
[g]549[/g]

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments