Śląsk nie wpuści kibiców z mazowieckiego

Piątek o godzinie 20:45 drużyna Legii rozegra we Wrocławiu ostatni mecz w tym roku. Śląsk poinformował, że na to spotkanie nie prowadzi sprzedaży biletów dla kibiców z województwa mazowieckiego. „Nie będą oni mogli kupić biletów w stadionowych kasach ani w systemie sprzedaży on-line” – czytamy na stronie Śląska.
Oczywiście jest to bezprawne działanie działaczy z Wrocławia, i to z kilku powodów. Przede wszystkim nie mają oni prawa ograniczać obywatelom dostępu do dóbr kultury, w tym widowisk sportowych. Stanowi to bowiem naruszenie przepisów art. 73 Konstytucji RP.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tymczasem, w tym przypadku osoby z województwa mazowieckiego są dyskryminowane ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Negatywnie o takich praktykach klubów piłkarskich – organizatorów wypowiadał się już Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu z 27 lutego 2008 r. skierowanym do prezesa PZPN.

Wreszcie, organizatorzy meczów piłkarskich, jak już wielokrotnie pisaliśmy, nie mogą gromadzić danych adresowych uczestników imprez masowych. Zakres danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej obejmuje imię i nazwisko, wizerunek twarzy, numer PESEL (albo rodzaj, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), numer identyfikacyjny (na karcie kibica) i informację o podmiocie, który wydał ten numer (art. 11 ust 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Tym samym organizatorzy nie mają prawa wymagać, by przy kibice występowaniu z wnioskiem o wydanie karty kibica podawali dane adresowe.

Mijają lata, a organizatorzy meczów piłkarskich nieustannie naruszają prawa kibiców. Postawa władz Śląska nie jest tu wyjątkiem, co nie jest jednak żadnym usprawiedliwieniem. Działacze z Wrocławia wpisali się na niechlubną listę klubowych włodarzy, dla których fani piłkarscy stanowią jedynie problem.

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments