Polscy kibice ofiarą rządowych obostrzeń 26 czerwca 2021

Kolejny już raz rządzący Polską jasno dali do zrozumienia, że gardzą obywatelami. Wprowadzili od dnia 24 czerwca 2021 r. nowe zasady obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających do Polski.

Zasady te mają zastosowanie również przy transporcie prywatnym z państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podjętą decyzję należy uznać za skandaliczną. Wprowadza ona segregację sanitarną, dzieląc przy tym społeczeństwo i dając przywileje dla grupy, która poddała się w obowiązującym stanie prawnym dobrowolnemu eksperymentowi medycznemu, jakim było szczepienie przeciwko Covid-19.

Podjęcie takiej decyzji stanowiło zaskoczenie i postawiło w sytuacji bez wyjścia polskich kibiców mających zamiar powrócić do kraju po zakończonym meczu piłki nożnej Polska – Szwecja, który odbył się w dniu 23.06.2021 r. w Sankt Petersburgu.

Obecna decyzja jest kolejnym przykładem bezmyślności rządzących przy realizacji swoich ustawowych obowiązków, a co gorsze wprowadza ona segregację sanitarną.