Przewodniczący Komisji Ligi zabrał głos

W ostatniej ligowej kolejce fani kilku drużyn ligowych wyrazili na trybunach swoje stanowisko w kwestii uchodźców, którzy docierają do Europy. W środę Komisja Ligi podjęła decyzję o nałożeniu kar za to zachowanie. Nad klubami wisi więc groźba zamknięcia trybun na kolejne spotkania oraz zakazy na mecze wyjazdowe. Na razie wszystkie kary są w zawieszeniu. Nie odkryjemy Ameryki pisząc, że problem uchodźców nie zakończy się szybko, więc trudno spodziewać się, że zniknie z trybun, które od lat wielokrotnie zabierały głos w ważnych kwestiach społeczno-politycznych.

Przewodniczący Komisji Ligi Ekstraklasy SA Zbigniew Mrowiec skomentował wczorajsze decyzje komisji dotyczące zachowań kibiców w ostatniej kolejce ligowej. Poniżej prezentujemy ten komentarz:

- To bez wątpienia jedna z najbardziej złożonych i trudnych sytuacji dla Komisji Ligi od początku naszej kadencji. Doskonale rozumiemy szerszy kontekst incydentów, które miały miejsce podczas ostatniej kolejki – kwestia uchodźców z Bliskiego Wschodu stała się palącym problemem politycznym na skalę europejską, a niezwykle gorąca debata na ten temat w sposób bezprecedensowy podzieliła społeczeństwa na naszym kontynencie, w tym także społeczeństwo polskie. Jednak to właśnie w takim momencie koniecznie nie wolno nam zapominać o sprawach podstawowych. Na stadionach Ekstraklasy nie ma miejsca na rasizm, ksenofobię oraz obrażanie innych ludzi ze względu na wyznawaną religię, kolor skóry czy poglądy polityczne. Żadne zachowania tego typu nie będą nigdy tolerowane i zawsze spotkają się z bardzo surowymi konsekwencjami. Nie mamy żadnej wątpliwości, że incydenty podczas ostatniej kolejki miały w większości właśnie taki charakter – całkowicie nie do zaakceptowania – niezależnie od intencji, jakie przyświecały ich autorom.

– Rolą klubów jest integrowanie środowisk lokalnych i zachęcanie ich – w tym dzieci i młodzieży – do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych oraz do uprawiania sportu. Konsekwentnie staramy się trzymać politykę z daleka od naszych trybun. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czasami sytuacje nadzwyczajne uprawniają kibiców do zajęcia wobec nich stanowiska. Naszym zadaniem nie jest ograniczanie wolności słowa, jednak granica swobody wypowiedzi w przestrzeni stadionów musi być jasno określona – dla nas stanowią ją treści rasistowskie, ksenofobiczne i nawołujące do przemocy. Absolutnie niedopuszczalne jest obrażanie przedstawicieli religii czy ras – autorom tych haniebnych zachowań zwracamy ponadto uwagę, że swoimi działaniami mogą narazić na niebezpieczeństwo szereg naszych rodaków na całym świecie.

– Wszystkie kary zostały zawieszone do końca sezonu, to znaczy, że w razie wystąpienia podobnych incydentów kary te automatycznie wejdą w życie. Dajemy organizacjom kibicowskim krótki czas na wyciągnięcie wniosków. Jest to kolejny dowód na to, iż Ekstraklasa stara się podnosić poziom bezpieczeństwa oraz kultury kibicowania na drodze dialogu. Wierzymy, że takie rozwiązanie, zamiast eskalować obecny kryzys, pomoże nam osiągnąć najważniejszy cel, jakim jest trwałe wyeliminowanie ze stadionów zachowań o charakterze rasistowskim oraz ksenofobicznym.

– Jednakże wszyscy ukarani zostali poinformowani, że recydywa w tym obszarze oznaczać będzie nie tylko natychmiastowe odwieszenie już orzeczonych kar, ale także nałożenie kolejnych – jeszcze surowszych. Co ważne, zobowiązaliśmy wszystkie ukarane kluby do przeprowadzenia oficjalnego spotkania z przedstawicielami środowisk kibicowskich w celu jasnego przekazania sposobu, w jaki Komisja Ligi będzie odnosiła się do tego typu spraw w przyszłości. Nieprzekraczalna granicą ekspresji jakichkolwiek poglądów będzie dla nas ich ewentualna rasistowska lub ksenofobiczna treść czy forma. Komisja przekaże klubom katalog niepożądanych zachowań i symboliki i będzie go systematycznie aktualizować. Jednocześnie zapewniam, że w przypadku niewywiązania się Klubów z obowiązków nałożonych na nie przez Komisję Ligi, a także pojawienia się rasistowskich lub ksenofobicznych transparentów, opraw lub okrzyków na trybunach, będziemy interweniować szybko, konsekwentnie i skutecznie.

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments