Protest Kibiców Wisły Kraków zawieszony

Obydwie strony doszły do porozumienia, którego szczegóły zaprezentujemy za pośrednictwem naszej strony wieczorem. Otrzymaliśmy stosowne gwarancje dotyczące tego, że nasze postulaty zostaną spełnione.

Porozumienie SKWK i Wisły Kraków

Dzisiaj zostało zawarte pisemne porozumienie między Stowarzyszeniem Kibiców Wisły Kraków a klubem, które jest efektem rozmów zarządu Wisły Kraków SA z przedstawicielami SKWK nad wszystkimi postulatami złożonymi przez Stowarzyszenie.

Strony zobowiązały się między innymi do współpracy w obszarze szeroko pojętego marketingu i promocji. Wprowadzone zostało także stanowisko koordynatora do spraw współpracy z kibicami. Omówiono też sposoby na podniesienie jakości obsługi kibiców na stadionie.

Osoba koordynatora do spraw współpracy z kibicami została zaakceptowana zarówno przez Stowarzyszenie jak i klub. Będzie on odpowiedzialny za sprawy związane z oprawami meczowymi, wejście dla osób biorących czynny udział w organizacji dopingu, opraw meczowych i eksponowania flag oraz transparentów, a także organizację ze strony Wisły Kraków SA wsparcia dla kibiców Wisły podczas meczów wyjazdowych, czy przyjmowanie kibiców drużyn przyjezdnych. Podlegać będzie on bezpośrednio wyznaczonemu członkowi zarządu Wisły Kraków SA oraz przedstawicielowi Rady Nadzorczej, panu Tadeuszowi Czerwińskiemu.

Klub zobowiązał się do wykreślenia z regulaminu stadionu punktu dotyczącego zakazu wnoszenia sektorówek w związku z deklaracją SKWK, że ich treść będzie zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Strony zobowiązały się do współpracy w obszarze szeroko pojętego marketingu i promocji. W szczególności dotyczy to akcji zapraszania dzieci i młodzieży szkolnej na mecze.

Strony zadeklarowały chęć przeanalizowania stopnia realizacji wspólnych postanowień po zakończeniu rundy wiosennej. Wtedy też zadecydują o wspólnych zmianach.

SKWK i Wisła Kraków SA

źródło: skwk.pl

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments