OZSK proponuje zmiany w ustawie o imprezach masowych

Dzisiaj w Poznaniu odbyła się konferencja Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, na której przedstawiono propozycje zmian w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Mają one uprościć przepisy, a także zlikwidować nadmiar biurokracji.

OZSK chce zlikwidować nadmiar biurokracji związany z karaniem kibiców, chciałby wprowadzenia możliwości nakładania mandatów. Pozwoliłoby to załatwić sprawę na miejscu i uniknąć przewlekłego postępowania sądowego, gdy wykroczenie jest błahe.

Co ciekawe pojawiła się też propozycja zwiększenia zawartość alkoholu w piwie z 3.5 proc. do 6.5 proc. z wyłączeniem meczów podwyższonego ryzyka.

OZSK chciałby też odejścia od surowego karania na używanie środków pirotechnicznych. Co do zasady nadal byłoby ono zakazane, ale istniałaby możliwość legalnego odpalania takich środków na ściśle określonych zasadach.

Ciekawą kwestią są też miejsca stojące na stadionach. Obecnie znów można je udostępniać, ale w proporcji jeden do jednego (na jego miejsce siedzące przypada jedno stojące). OZSK uważa, że to przepis zbyt restrykcyjny, a zapełnianie sektorów stojących na takich zasadach powodowałoby w nich pustki. Dlatego w nowych przepisach na jedno miejsce siedzące miałyby przypadać dwa stojące.

Wszystkie propozycje zmian w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych:
1. Imprezę masową dzielimy na sportową, artystyczno-rozrywkową oraz – co jest nowością – publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego.
2. Dookreślamy wyłączenia spod zakresu imprezy masowej, np. współzawodnictwo dzieci i młodzieży.
3. Pułap imprezy masowej sportowej na hali podwyższamy do 500 osób, nie jak do to miało miejsce dotychczas – 300.
4. Określamy dokładnie katalog obowiązków organizatora imprezy masowej.
5. Zwiększamy możliwość spożycia alkoholu na imprezach masowych do napojów o zawartości alkoholu do 6,5 proc. (z wyjątkiem imprez podwyższonego ryzyka).
6. Dopuszczamy, za zezwoleniem odpowiedniego organu, podawanie każdego alkoholu w strefach VIP.
7. Likwidujemy definicję meczu piłki nożnej.
8. Wprowadzamy nowe uprawnienia dla służby porządkowej, tj. żądanie porządkowe oraz porządkowe wezwanie.
9. Wydłużamy termin ważności opinii wydawanych przez Policję, Straż Pożarną, Inspekcję Sanitarną oraz Służbę Medyczną do 12 miesięcy.
10. Modyfikujemy nieznacznie proces wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
11. Modyfikujemy możliwość zamykania stadionów przez wojewodów, aby uprawnienie to miało charakter przede wszystkim prewencyjny.
12. Modyfikujemy zakres przekazywania i gromadzenia danych związanych z imprezami masowymi.
13. Modyfikujemy większość przepisów karnych poprzez możliwość orzekania grzywny, pozostawiając możliwość ukarania zakazem stadionowym.
14. Sugerujemy odejście od surowego karania za używanie środków pirotechnicznych.
15. Ustanawiamy nowe przestępstwo formy kwalifikowanej uszczerbku na zdrowiu przedstawicieli służby porządkowej lub informacyjnej.
16. Dookreślamy zakres zakazu stadionowego w przypadku wykroczeń.
17. Uchylamy zakaz klubowy.
18. Zmieniamy przelicznik służby porządkowej podczas meczów podwyższonego ryzyka.
19. Dookreślamy w ustawie, że kompatybilne systemy elektroniczne nie dotyczą meczów piłki halowej.
20. Proponujemy inny przelicznik miejsc stojących, tj. jedno miejsce siedzące na dwa stojące.

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments