Odpowiedź prezydenta Olsztyna na list otwarty kibiców

W poniedziałek 17 lipca 2017 roku w olsztyńskim ratuszu Socios Stomil złożył list otwarty skierowany do prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza. Informowaliśmy o tym TUTAJ. Socios Stomil nie musiał czekać długo na odpowiedź prezydenta, pełną jej treść prezentujemy poniżej.

 

Prezentujemy oryginalną treść:

„Szanowni Państwo

dziękuję za obszerny i szczery list, który dotyka rzeczywistych problemów klubu Stomil S.A. Cieszę się, że klub został wzmocniony aktywną i rozsądną grupą kibiców, zrzeszonych w stowarzyszeniu, bo ten fakt pokazuje też, jaką przebył drogę w układaniu właściwych relacji ze swoimi najwierniejszymi fanami. Jako stowarzyszenie stanowicie Państwo realną wartość dodaną do działalności klubu i spółki – i za tę aktywność serdecznie Państwu dziękuję.

Pragę jednocześnie zapewnić Państwa, że jako prezydent Olsztyna doceniam wagę i znaczenie Stomilu w integrowaniu mieszkańców oraz zaspokajaniu ich ambicji sportowych. Piękna ponad siedemdziesięcioletnia historia klubu Stomil, to jednocześnie najistotniejsza część dziejów piłki nożnej w Olsztynie. Nie można  o niej zapomnieć, ani też stwarzać powodów do przerwania tej żywej historii. Stomil jest sztandarową, sportową marką Olsztyna, a sztandary o takim potencjale tradycji trzeba zawsze szanować.

Kierując się tymi przesłankami podjąłem decyzję o dokapitalizowaniu spółki Stomil S.A. i wniosek taki przedstawię na wrześniowej sesji Rady Miasta. Z moich dotychczasowych rozmów wynika, że wniosek powinien spotkać się z przychylnością radnych, którzy również doceniają znaczenie Stomilu w budowaniu tradycji piłkarskiej naszego miasta.

Wrześniowy termin sesji, a w konsekwencji dokapitalizowanie spółki, ma też znaczenie dla dalszych działań organizacyjnych, które Państwo podnosicie w swoim liście. Doceniam ich znaczenie i uważam, że są słuszne, jednak o nowym wewnętrznym modelu organizacyjnym spółki będziemy mogli mówić po podniesieniu kapitału i przygotowaniu nowych założeń budżetowych. Państwa propozycje, choć bez wątpienia zasadne, są jednak też kapitałochłonne i trzeba na nie spoglądać również w tym kontekście.

Jednocześnie mam nadzieję, że przykład gminy Olsztyn zachęci innych inwestorów, także lokalnych, do większego zaangażowania się w spółkę, co powinno poprawić jej kondycję finansową.

Mam nadzieje, że moja odpowiedź jest dla Państwa czytelna co do intencji i zapewniam, że jesienią będzie okazja, żeby usiąść do negocjacyjnego stołu i rozmawiać o możliwych wzmocnieniach organizacyjnych klubu Stomil S.A.

Z poważaniem

Prezydenta Olsztyna Piotr Grzymowicz”.

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments