Wytyczne MZPN ws. rozgrywek niższych lig 31 lipca 2020

Jutro rozpocznie się nowy sezon piłkarski na boiskach czwartej ligi, okręgówki i A-klasy. Wszystko w cieniu koronawirusa, dlatego zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej podjął podczas wtorkowych obrad specjalną ustawę. Niestety, wszystkie mecze będą rozgrywane bez udziału kibiców gości.

 

Oto jedenaście punktów, które muszą przestrzegać organizatorzy poszczególnych pojedynków:

1. Wszystkie mecze będą rozgrywane bez udziału kibiców zespołu gości.

2. Ustala się limity osób przebywających na obiekcie podczas meczu we wszystkich kategoriach wiekowych:
a. klub drużyny gospodarza – do 109 osób (w tym: kadra zawodnicza, kadra szkoleniowa, kierownictwo klubu, sponsorzy, etc.) wpisanych na listę zawierającą: imię, nazwisko i PESEL.
b. klub drużyny gości – do 40 osób (w tym: kadra zawodnicza, kadra szkoleniowa, kierownictwo klubu, sponsorzy, etc.) wpisanych na listę zawierającą: imię, nazwisko i PESEL i przesłaną do gospodarza zawodów najpóźniej na 24 godziny przed meczem.

3. Do limitu wskazanego w punkcie 2 nie wlicza się: oznakowanych służb zapewniających bezpieczeństwo, przedstawicieli środków masowego przekazu, obsługi technicznej obiektu, opieki medyczne wpisanej do protokołu z zawodów).

4. Wejście na stadion będzie odbywał się na podstawie przekazanych list i po sprawdzeniu przez przedstawiciela klubu, z jednoczesnym zachowaniem odległości między sobą 2-3 metry.

5. Organizator meczu/gospodarz do wejścia uprawnionych osób udostępni jedno wejście, przed którym zostanie przeprowadzona dezynfekcja rąk (urządzenia i środki do dezynfekcji zapewnia klub).

6. Listy uczestników meczu gospodarz zobowiązany jest przechowywać przez 21 dni i w razie potrzeby musi udostępnić te listy organizatorowi rozgrywek.

7. Gospodarze meczu w uzasadnionych przypadkach (po analizie ryzyka) może podjąć decyzję o zmniejszeniu limitów osób wymienionych w punkcie 2. O tej decyzji każdorazowo musi powiadomić drużynę gości oraz Mazowiecki ZPN.

8. Organizator meczu zobowiązany jest także do dezynfekowania pomieszczeń udostępnionych uczestnikom meczów (szatni, WC, itp.)

9. Mecze będą rozgrywane bez udziału chłopców do podawania piłek, przy czym gospodarz musi zapewnić odpowiednią ilość piłek do gry, ułożonych w koło pola gry.

10. Mecze będą rozgrywane bez noszowych, ale gospodarz ma obowiązek zapewnić nosze, które w razie potrzeby zostaną wykorzystane przy udzieleniu pomocy przez kolegów z drużyny.

11. Rozpoczęcie meczu będzie odbywało się bez ceremonii powitania pomiędzy zawodnikami, a także z sędziami.

Głos w tej sprawie zabrali kibice Dolcanu Ząbki:

W jaki sposób zniszczyć piękno sportu, ducha sportowej rywalizacji oraz doprowadzić do upadku wielu lokalnych klubów? To proste, wystarczy 1 kartka, na której są 2 strony, a na nich wypisane 19 punktów bezsensownego regulaminu. Ah, bylibyśmy zapomnieli o zarządzie MZPN, który się pod tym stworkiem podpisał. A raczej pod bandą starych dziadów, łasych na pieniądze i żyjących wyłącznie ze składek klubów. Brak nam słów i na więcej nas w tej chwili nie stać. Mamy nadzieję o jak najszybsze i jak najdalsze nagłośnienie sprawy!
Łączy nas piłka?