Rondo Portowców 29 czerwca 2021

W styczniu bieżącego roku magistrat ogłosił listę zwycięzców tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Znalazło się w nim wiele projektów dotyczących zagospodarowania parków, placów zabaw i budowy nowej infrastruktury rowerowej. Najwięcej głosów w zadaniach ogólnomiejskich zdobyła inicjatywa wzniesienia na stadionie Pogoni pomnika Floriana Krygiera.

Szczecinianie mają teraz okazję, aby jedno z nowych rond w mieście nazwać Rondem Portowców. Wniosek do Rady Miasta Szczecin w tej sprawie złożony został w Urzędzie Miejskim. Chodzi o nowo budowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym, które zostanie zlokalizowane w ciągu ulicy Energetyków, w rejonie skrzyżowania z ulicą Świętego Floriana w związku z realizacją inwestycji pt. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”.

Wraz z wnioskiem złożone zostały listy z tysiącem podpisów mieszkańców Szczecina wspierających kibicowską inicjatywę.