Kary od Komisji Dyscyplinarnej PZPN 17 listopada 2022

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN i Komisji Dyscyplinarnej PZPN podjęto decyzje w sprawie weryfikacji meczu 1/8 Finału Fortuna Pucharu Polski między drużynami Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław oraz w sprawie zachowania o charakterze rasistowskim, wobec zawodnika Sandecji Nowy Sącz w trakcie tych samych zawodów.

 

Komunikat PZPN:

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, w związku z opuszczeniem pola gry przed zakończeniem meczu, zawody zostały zweryfikowane jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny Sandecja Nowy Sącz.

Obowiązujące przepisy PZPN stanowią, że decyzja o wcześniejszym zakończeniu meczu może być podjęta wyłącznie przez sędziego lub delegata PZPN. Ze zgromadzonej przez Komisję dokumentacji wynika jednoznacznie, że bezpośrednią przyczyną niedokończenia zawodów była odmowa kontynuowania gry przez drużynę gospodarzy. W takim przypadku, zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 9) Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, zawody należało zweryfikować jako walkower na niekorzyść tej drużyny, niezależnie od okoliczności, które skłoniły zawodników do opuszczenia boiska, a które jednocześnie stały się przedmiotem odrębnego postępowania wszczętego przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.

Komisja Dyscyplinarna PZPN po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej, dotyczącej wznoszenia okrzyków o charakterze rasistowskim w trakcie powyższego meczu, tj. o czyn z art. 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, postanowiła uznać odpowiedzialność klubu Śląsk Wrocław za zarzucany czyn i ukarać:

– karą zasadniczą – zakazem wyjazdów zorganizowanych grup kibiców w wymiarze 6 miesięcy w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2022/2023,

– karą dodatkową – karą pieniężną w wysokości 190.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Komisja Dyscyplinarna uznała, iż pomimo zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 Regulaminu Dyscyplinarnego, zastosowanie sankcji w postaci walkowera na niekorzyść Śląska Wrocław naruszyłoby zasady sportowej rywalizacji. Komisja uznając odpowiedzialność klubu za zachowanie swoich kibiców stwierdziła, że niezasadnym jest podważanie wyniku osiągniętego na boisku, a adekwatnymi karami są wysoka kara finansowa i zakaz wyjazdowy.

 

 

Stowarzyszenie Wielki Śląsk:

Czarny humor PZPN-u

Pseudodziałacze PZPN postanowili sfinansować sobie wycieczkę do Kataru na Mistrzostwa Świata kosztem naszego Śląska.

„W dniu 17 listopada 2022 r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w sprawie weryfikacji meczu 1/8 Finału Fortuna Pucharu Polski między drużynami Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław oraz Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zachowania o charakterze rasistowskim, wobec zawodnika Sandecji Nowy Sącz w trakcie tych samych zawodów.”

„Leśne dziadki” postanowiły:

1. Ukarać Sandecje Nowy Sącz walkowerem i zweryfikować wynik na 3:0 dla Śląska co było oczywistą oczywistością, bo gospodarze zeszli sobie z boiska w czasie trwania meczu.

2. Ukarać nas, wszystkich kibiców Śląska 6-miesięcznym zakazem wyjazdowym, ponieważ kilka osób na trybunie według PZPN-u wydawało odgłosy zwierzęcia.

3. Ukarać nasz klub karą finansową 190 000 zł! To jawne złodziejstwo zbiegło się z wyjazdem związkowej świty do Kataru na Mistrzostwa Świata. Najlepsze jest to, że w Niepołomicach zamknięty był sektor gości, klub nie autoryzował listy i na stadionie fani z Wrocławia byli na własną rękę.

PZPN próbuje na siłe zrobić z nas, kibiców Śląska rasistów, gdzie we Wrocławiu dla wielu fanów WKS-u największym idolem jest czarnoskóry zawodnik John Yeboah. Stanowczo sprzeciwiamy się takiej jednostronnej narracji.