Jagiellonia Białystok
Skrojone flagi
Starcone flagi

Około 10 osobowa grupa ultrasów Jagi w momencie przygotowywania flag na swój mecz zostaje odwiedzona przez dobrze poinformowaną oraz liczniejszą grupę z Warszawy. Po krótkiej rozmowie, w ramach pamiątek, do Stolicy jedzie kilkadziesiąt flag na płot, trzy sektorówki, kilka transparentów oraz flag na kij oraz elementy oprawy. Jak podają na forach klubowych zarówno na forum Legii jak i Jagiellonii skrojonych flag może być nawet 50!