Stowarzyszenie Wielki Śląsk na otwarciu wystawy o Ince 6 stycznia 2017

Dnia 5.01.2017 przedstawiciele stowarzyszenia Wielki Śląsk wzięli udział w uroczystym otwarciu stałej wystawy poświęconej patronce I Liceum Ogólnokształcącego – Danucie Siedzikównie „Ince”.

Stowarzyszenie Wielki Śląsk było głównym fundatorem owej wystawy, a wśród zaproszonych znaleźli się także – Dolnośląski Kurator Oświaty, Kombatanci oraz władze oddziału IPN we Wrocławiu.

Na uroczystości przedstawiciele stowarzyszenia Wielki Śląsk otrzymali dyplom z podziękowaniami za wkład finansowy w obchody i wzięli udział w przecięciu wstęgi otwierającej wystawę.